Kontakt

Biuro dla Obywatela
powołaliśmy w 2011 roku
i przez ponad 5 lat prowadziliśmy
we Włocławku przy ul. Przedmiejskiej 5.

Obecnie działania poradnicze realizujemy
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej,
o których informacje znajdują się w zakładce "Dyżury".


„Biuro dla Obywatela” zostało powołane w 2011 roku dzięki projektowi, na który Fundacja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Część działań Biura została rozwinięta dzięki projektowi "Poradnictwo dla obywatela" (E2/2034), realizowanemu w  ramach Programu Obywatele dla Demokracji, współfinansowanego z Funduszy EOG (m.in. o spotkania edukacyjne i włączenie korzystających z naszej pomocy do oceniania i planowania działań "Biura dla obywatela").